วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

การแกะสลักผลไม้


การแกะสลักผลไม้
  การแกะสลักผักและผลไม้เริ่มปรากฎในวังมาก่อนตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฎร่องรอยตามพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  เช่น  กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน  กาพย์เห่ชมผลไม้   บทละครเรื่องสังข์ทอง  เป็นต้น
    การแกะสลักผักและผลไม้  บางทีเรียกว่า การทำเครื่องสด  เป็นงานที่ต้องอาศัยความประณีต อดทน และละเอียดอ่อนในการทำ เป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีมาแต่สมัยโบราณ  จัดเป็นศิลปะประจำชาติซึ่งควรค่าแก่การส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์งานแขนงนี้สืบไป
อุปกรณ์การแกะสลัก

    มีดบางใช้ปอก เกลา ปาดผลไม้เพื่อเตรียมแกะสลัก
    มีดแกะสลักหรือมีดคว้านปลายแหลมเรียวเล็ก คมบาง ใช้สำหรับคว้านแกะสลักเซาะ
    ให้เป็นร่อง
    หินลับมีดหรือกระดาษทรายละเอียดใช้สำหรับลับมีดเพื่องานแกะสลัก
    ผ้าเช็ดมือ และผ้ากันเปื้อน

วิธีการแกะสลัก
อันดับแรกเรามาลองแกะแตงโมดู ลูกนี้ซื้อมา 15 บาทค่ะ ต้องเลือกสดๆหน่อย

การแกะสลักแตงโม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น